Importowanie danych

Możesz przechowywać wszystkie hasła w jednej zaufanej aplikacji, która umożliwia logowanie się na stronach internetowych i w aplikacjach, a także wypełnianie formularzy internetowych.

Kaspersky Password Manager obsługuje importowanie loginów i haseł dla stron internetowych z następujących aplikacji: LastPass, KeePass, Dashlane, 1Password i Norton Identity Safe.

Ważne: Możesz zaimportować tylko dane z pliku CSV. Wybierz ten format podczas eksportowania danych z innych aplikacji.

Importowanie haseł z pliku CSV

W przypadku stron internetowych, które już znajdują się w Twoim magazynie, do listy istniejących kont zostaną dodane konta z nowymi loginami. Konta, dla których w magazynie znajduje się pasujący login, nie są importowane nawet wtedy, gdy hasła się różnią.

W przypadku stron internetowych, których nie ma jeszcze w Kaspersky Password Manager, sposób importowania zależy od posiadanej wersji aplikacji. W wersji premium konta są importowane jako aktywne i są dodawane do listy istniejących stron internetowych. W wersji bezpłatnej importowane są jako nieaktywne. Nieaktywne strony internetowe są wyświetlane w oknie głównym aplikacji pod aktywnymi stronami internetowymi. Możesz ręcznie aktywować zaimportowane strony internetowe, dopóki nie zostaną osiągnięte ograniczenia wersji bezpłatnej.

Aktywowanie strony internetowej

Przejdź do góry