Sprawdź bezpieczeństwo hasła

Twoje konta są bardziej zagrożone, jeśli korzystasz z takich samych lub słabych haseł (np. qwerty, 12345), albo haseł opartych na informacjach, które łatwo odgadnąć lub uzyskać (np. imiona krewnych lub daty urodzenia).

Dzięki aplikacji Kaspersky Password Manager możesz szybko sprawdzić siłę haseł oraz zobaczyć, czy takie same hasła są używane dla wielu kont.

Dla dodatkowego bezpieczeństwa, Kaspersky Password Manager może sprawdzać, czy Twoje hasła zostały zhakowane lub czy wyciekły.

Do sprawdzania zagrożonych haseł aplikacja używa algorytmu Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256). Aplikacja generuje skróty wiadomości SHA-256 z każdego hasła w Twoim magazynie i porównuje je z wiadomościami SHA-256 z bazy danych zagrożonych haseł. Jeśli wiadomości SHA-256 pasują do siebie, aplikacja ostrzega, że Twoje hasło jest zagrożone i zaleca jego zmianę.

Wyświetlanie/ukrywanie informacji o bezpieczeństwie hasła

Dla każdego konta przechowywanego dla strony internetowej lub aplikacji Kaspersky Password Manager sprawdza:

Możesz przejść na stronę internetową, która posiada konto ze zduplikowanym lub złamanym hasłem, klikając Zmień hasło.

Jeśli wpiszesz hasło w internetowym formularzu rejestracyjnym, rozszerzenie Kaspersky Password Manager wyświetli kartę z zaleceniami dotyczącymi tworzenia silnych haseł oraz informacjami o sile wpisywanego hasła.

Zobacz również

Generowanie silnego hasła

Przejdź do góry