Typy danych chronionych przez Kaspersky Password Manager

Możesz dodać kilka rodzajów wpisów do aplikacji Kaspersky Password Manager oraz zorganizować wpisy, przenosząc je do folderów.

Konta stron internetowych i aplikacji

Konto to połączenie loginu i hasła, które są wymagane do uwierzytelnienia użytkownika na stronie internetowej lub w aplikacji.

W przypadku stron internetowych, Kaspersky Password Manager zapisuje następujące informacje we wpisie:

W przypadku aplikacji, Kaspersky Password Manager zapisuje następujące informacje we wpisie:

Aby zapewnić szybszy dostęp, konta stron internetowych i aplikacji są przechowywane oddzielnie.

Karty płatnicze

Możesz dodać numery kart płatniczych, inne szczegóły, kody PIN i informacje o kontakcie do biura obsługi klienta wystawcy karty do aplikacji Kaspersky Password Manager.

Adresy

We wpisach możesz zapisać adresy, nazwy, adresy e-mail oraz numery telefonów.

Dokumenty

Możesz przechowywać ważne dokumenty (np. skany Paszportów / Dokumentów tożsamości i pliki PDF) w aplikacji Kaspersky Password Manager, aby je chronić i zawsze mieć do nich dostęp. Dla swojej wygody możesz przypisać kategorię do dokumentów, które dodałeś.

Notatki

Możesz użyć notatek do przechowywania dowolnych informacji tekstowych.

Notatki są zaszyfrowane i przechowywane w ten sam sposób co inne typy danych.

Możesz użyć schowka, aby skopiować i wkleić treść notatki na stronie internetowej lub w aplikacji.

Przejdź do góry