Instalowanie rozszerzenia w przeglądarce

Aby korzystać z funkcji Kaspersky Password Manager w przeglądarce, należy zainstalować rozszerzenie Kaspersky Password Manager dla przeglądarki. Kaspersky Password Manager korzysta z rozszerzenia, aby automatycznie wypełniać formularze online, automatycznie logować na stronach internetowych i szybko zapisywać nowe karty płatnicze, adresy i konta dla stron internetowych. Możesz także użyć rozszerzenia przeglądarki do automatycznego wygenerowania silnego hasła i wklejenia go w polu hasła na stronie internetowej.

Po zainstalowaniu Kaspersky Password Manager i połączeniu z My Kaspersky aplikacja poprosi o wybranie przeglądarek, których chcesz używać z Kaspersky Password Manager, a następnie o zainstalowanie rozszerzeń dla tych przeglądarek. Okno wyboru przeglądarki będzie wyświetlać tylko te przeglądarki, które są obsługiwane przez Kaspersky Password Manager.

Zainstaluj rozszerzenia przeglądarek Kaspersky Password Manager przy pierwszym uruchomieniu aplikacji

Zainstaluj rozszerzenia później

Zobacz również

Używanie funkcji autozapisywania i autouzupełniania

Przejdź do góry