Dane kopii zapasowej

Możesz zapisać kopię zapasową swojego magazynu w dowolnym momencie.

Tworząc kopię zapasową magazynu, aplikacja Kaspersky Password Manager eksportuje wpisy do pliku na urządzeniu. Kopia zapasowa jest chroniona przy pomocy hasła głównego, które zostało użyte podczas tworzenia kopii zapasowej. Kopia zapasowa jest przechowywana w zaszyfrowanej formie w formacie EDB. Domyślnie aplikacja Kaspersky Password Manager tworzy kopie zapasowe w folderze %USERPROFILE%\Documents\Kaspersky Password Manager\Backup.

Kopię zapasową magazynu można przenieść na inne urządzenia. Jeśli utworzono nowy magazyn, możesz zaimportować dane z kopii zapasowej do nowego magazynu.

Utwórz kopię zapasową

Zobacz również

Importuj i eksportuj dane

Przejdź do góry