Włącz i wyłącz autozapisywanie i autouzupełnianie

Kaspersky Password Manager może automatycznie zapisywać informacje podczas wypełniania formularza online. Dzięki temu aplikacja może wypełniać formularze online. Możesz włączyć autozapisywanie i autouzupełnianiedla kont, adresów i kart płatniczych.

Gdy włączono autozapisywanie, każde wprowadzenie nowego hasła, adresu lub szczegółów karty płatniczej na stronie internetowej uruchamia powiadomienie aplikacji Kaspersky Password Manager, przypominające o zapisaniu w magazynie.

Włącz i wyłącz autozapisywanie i autouzupełnianie

Przejdź do góry