Wygeneruj silne hasło

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Bezpieczeństwo hasła w dużym stopni zależy od jego siły. Hasło można uznać za silne, jeśli zawiera co najmniej osiem znaków, w tym wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Kaspersky Password Manager generuje unikatowe i silne hasła. Możesz określić długość hasła oraz wybrać, czy ma ono zawierać cyfry i znaki specjalne. Możesz użyć Generatora haseł, aby utworzyć nowe konto do strony internetowej lub zmienić hasło do istniejącego konta.

Wygeneruj silne hasło

Kaspersky Password Manager zapisuje 5 ostatnio wygenerowanych haseł, które zostały skopiowane do schowka. Możesz przeglądać skopiowane hasła w historii Generatora haseł. Aplikacja przechowuje skopiowane hasła na komputerze i nie synchronizuje ich na wszystkich urządzeniach.

Jeśli magazyn jest zablokowany, Generator haseł jest niedostępny.

Pokaż historię Generatora haseł

Przejdź do góry