Zsynchronizuj dane na wszystkich urządzeniach

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Jeśli masz połączenie z kontem My Kaspersky i dodajesz dane do magazynu na urządzeniu, aplikacja automatycznie przesyła te dane do magazynu w chmurze, a następnie z magazynu w chmurze do innych urządzeń z zainstalowaną aplikacją Kaspersky Password Manager i połączeniem z tym samym kontem My Kaspersky. Aktualizuj i przechowuj takie same dane na wszystkich urządzeniach, przywracaj dane w przypadku wymiany lub utraty urządzenia. Automatyczna synchronizacja jest włączona domyślnie.

Wyłącz synchronizację automatyczną

Włącz automatyczną synchronizację

Jeśli automatyczna synchronizacja jest włączona, ale dane na urządzeniach nie są zsynchronizowane, możesz dokonać ręcznej synchronizacji.

Przeprowadź ręczną synchronizację danych

Synchronizacja na urządzeniach po aktualizacji do Kaspersky Password Manager 9.2

Jeśli aktualizujesz Kaspersky Password Manager do wersji 9.2 lub nowszej, Twoja baza danych w magazynie stanie się elastyczna. Umożliwia to zsynchronizowanie danych na urządzeniach nawet wtedy, gdy używasz różnych wersji aplikacji na swoich urządzeniach.

Typy i właściwości wpisów mogą zmieniać się z wersji na wersję. Na przykład, dokumenty mogą być kategoryzowane na komputerach stacjonarnych działających pod kontrolą systemu macOS i Windows, ale nie na urządzeniach mobilnych.

Twoje dane mogą nie być w pełni dostępne w następujących przypadkach:

Przejdź do góry