Zsynchronizuj dane na wszystkich urządzeniach

Podczas dodawania danych do magazynu na jednym urządzeniu aplikacja automatycznie wysyła te dane do magazynu w chmurze, a następnie wysyła je z magazynu w chmurze na inne urządzenia, na których jest zainstalowany program Kaspersky Password Manager i które są połączone z portalem My Kaspersky przy użyciu tego samego konta My Kaspersky. Aktualizuj i przechowuj takie same dane na wszystkich urządzeniach, przywracaj dane w przypadku wymiany lub utraty urządzenia.

Stan synchronizacji danych jest wyświetlany w oknie synchronizacji.

Aby zsynchronizować dane na urządzeniach, musisz nawiązać połączenie z My Kaspersky.

Przeprowadź ręczną synchronizację danych

Przejdź do góry