Automatyczne uzupełnianie formularzy i logowanie się na stronach internetowych

Gdy odwiedzasz stronę internetową, Kaspersky Password Manager przeszukuje magazyn pod kątem kont zapisanych dla tej strony. W oparciu o wyniki wyszukiwania i bieżące ustawienia użytkownika, Kaspersky Password Manager może zalogować użytkownika, zaoferować wybór konta lub wyświetlić pytanie o utworzenie nowego konta:

Aby rozszerzenie przeglądarki działało, magazyn musi być odblokowany.

Otwórz stronę internetową z poziomu okna Kaspersky Password Manager

Na urządzeniach z systemem iOS 10.x lub nowszym możesz użyć rozszerzenia przeglądarki, aby zalogować się na stronie internetowej przy użyciu wybranego konta.

Logowanie na stronie internetowej za pomocą rozszerzenia przeglądarki

Na urządzeniach z systemem iOS 12.0 lub nowszym możesz także automatycznie wypełniać pola loginów i haseł w przeglądarkach i w aplikacjach z poświadczeniami zapisanymi w Kaspersky Password Manager, używając funkcji Automatycznego wypełniania haseł. Więcej informacji o funkcji Automatycznego wypełniania haseł można znaleźć w dokumentacji Apple.

Przejdź do góry