Sprawdzenie hasła

Twoje konta są bardziej narażone na niebezpieczeństwo, gdy mają te same lub słabe hasła (na przykład: qwerty, 12345) lub hasła utworzone w oparciu o informacje, które można łatwo zgadnąć lub uzyskać (na przykład: imiona krewnych lub daty ich urodzin).

Dzięki aplikacji Kaspersky Password Manager możesz szybko sprawdzić siłę haseł oraz zobaczyć, czy takie same hasła są używane dla wielu kont.

Wyszukaj zagrożone hasła

Dla dodatkowego bezpieczeństwa, Kaspersky Password Manager sprawdza, czy Twoje hasła zostały zhakowane lub czy wyciekły.

Do sprawdzania zagrożonych haseł aplikacja używa algorytmu Secure Hash Algorithm 256 (SHA-256). Aplikacja generuje skróty wiadomości SHA-256 z każdego hasła w Twoim magazynie i porównuje je z wiadomościami SHA-256 z bazy danych zagrożonych haseł. Jeśli wiadomości SHA-256 pasują do siebie, aplikacja ostrzega, że Twoje hasło jest zagrożone i zaleca jego zmianę.

Kaspersky Password Manager sprawdza, czy hasła są zagrożone tylko dla aktywnych wpisów.

Dla każdego hasła przechowywanego dla strony internetowej lub konta aplikacji Kaspersky Password Manager wyświetla:

Sprawdź bezpieczeństwo swoich haseł

Przejdź do góry