Usuwanie obiektów

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące usuwania obiektów i przeglądania informacji o obiektach po ich usunięciu.

Możesz usuwać obiekty, w tym:

Jeśli usuniesz obiekt, informacje o nim pozostaną w bazie danych. Okres przechowywania informacji o usuniętych obiektach jest taki sam, jak okres przechowywania rewizji obiektu (zalecany okres wynosi 90 dni). Możesz zmienić okres przechowywania tylko wtedy, gdy posiadasz uprawnienie Modyfikacja w obszarze uprawnień Usunięte obiekty.

W tej sekcji

Usuwanie obiektu

Przeglądanie informacji o usuniętych obiektach

Trwałe usuwanie obiektów z listy usuniętych obiektów

Przejdź do góry