Dostosowywanie ogólnych ustawień Serwera administracyjnego

Ogólne ustawienia Serwera administracyjnego można dostosować w sekcjach Ogólne, Ustawienia, Przechowywanie zdarzeń i Zabezpieczenia, dostępnych w oknie właściwości Serwera administracyjnego.

Sekcja Zabezpieczenia nie jest wyświetlana w oknie właściwości Serwera administracyjnego, jeśli wyświetlanie zostało wyłączone w interfejsie Konsoli administracyjnej.

W celu włączenia wyświetlania sekcji Zabezpieczenia w Konsoli administracyjnej:

  1. W drzewie konsoli wybierz Serwer administracyjny, którego potrzebujesz.
  2. W menu Widok okna głównego aplikacji wybierz Konfiguracja interfejsu.
  3. W otwartym oknie Konfiguracja interfejsu zaznacz pole Wyświetlaj sekcje ustawień zabezpieczeń, a następnie kliknij OK.
  4. W oknie z wiadomością aplikacji kliknij OK.

Sekcja Zabezpieczenia będzie wyświetlana w oknie właściwości Serwera administracyjnego.

Przejdź do góry