Tunelowanie połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym

Kaspersky Security Center umożliwia tunelowanie połączeń TCP z Konsoli administracyjnej poprzez Serwer administracyjny, a następnie poprzez Agenta sieciowego do określonego portu na zarządzanym urządzeniu. Tunelowanie połączeń jest przeznaczone dla połączenia aplikacji klienckiej na urządzeniu z zainstalowaną Konsolą administracyjną z portem TCP na zarządzanym urządzeniu—jeśli nie jest możliwe bezpośrednie połączenie między Konsolą administracyjną a urządzeniem docelowym.

Na przykład, tunelowanie jest wykorzystywane dla połączeń ze zdalnym pulpitem - zarówno do łączenia się z istniejącą sesją, jak i do tworzenia nowej zdalnej sesji.

Tunelowanie połączeń może zostać włączone także przy użyciu narzędzi zewnętrznych. Na przykład, administrator może uruchomić w ten sposób narzędzie putty, klienta VNC oraz inne narzędzia.

Tunelowanie połączenia pomiędzy zdalnym urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym jest wymagane, gdy port używany do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym nie jest dostępny na urządzeniu. Port może być niedostępny na urządzeniu w następujących przypadkach:

W celu tunelowania połączenia pomiędzy urządzeniem klienckim a Serwerem administracyjnym:

  1. W drzewie konsoli wybierz folder grupy, która zawiera urządzenie klienckie.
  2. Na zakładce Urządzenia wybierz urządzenie.
  3. Z menu kontekstowego urządzenia wybierz Wszystkie zadaniaTunelowanie połączenia.
  4. W otwartym oknie Tunelowanie połączenia utwórz tunel.
Przejdź do góry