Opcje licencjonowania Kaspersky Security Center

W Kaspersky Security Center licencja może odnosić się do różnych grup funkcji.

Podstawowe funkcje Konsoli administracyjnej

Dostępne są następujące funkcje:

Kaspersky Security Center z obsługą podstawowej funkcjonalności Konsoli administracyjnej jest dostarczany jako część aplikacji Kaspersky Lab do ochrony sieci firmowych. Można ją również pobrać ze strony firmy Kaspersky Lab.

Przed aktywacją aplikacji lub po wygaśnięciu licencji komercyjnej, Kaspersky Security Center zapewnia tylko podstawowe funkcje Konsoli administracyjnej.

Funkcja Zarządzanie lukami i poprawkami

Dostępne są następujące funkcje:

Jednostką zarządzająca dla Zarządzanie lukami i poprawkami jest urządzenie klienckie w grupie Zarządzane urządzenia.

Szczegółowe informacje o sprzęcie urządzeń są dostępne podczas procesu inwentaryzacji jako część funkcji Zarządzanie lukami i poprawkami.

Aby Zarządzanie lukami i poprawkami działało prawidłowo, na dysku powinno być przynajmniej 100 GB wolnego miejsca.

Funkcja Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Funkcja Zarządzanie urządzeniami mobilnymi jest wykorzystywana do zarządzania urządzeniami mobilnymi Exchange ActiveSync (EAS) i iOS MDM.

Dla urządzeń mobilnych Exchange ActiveSync dostępne są następujące funkcje:

Dla urządzeń iOS MDM dostępne są następujące funkcje:

Dodatkowo, funkcja Mobile Device Management umożliwia wykonywanie poleceń udostępnionych przez odpowiednie protokoły.

Jednostką zarządzającą funkcji Mobile Device Management jest urządzenie mobilne. Urządzenie mobilne jest zarządzane po jego podłączeniu do serwera urządzeń mobilnych.

Przejdź do góry