Informacje o portalu Self Service Portal

Self Service Portal jest to portal internetowy, który umożliwia administratorowi przekazanie użytkownikom niektórych funkcji zarządzania urządzeniami mobilnymi. Użytkownik urządzenia mobilnego, który zarejestrował się w portalu Self Service Portal, może dodać urządzenie mobilne na portalu Self Service Portal. Jeśli dodajesz urządzenie mobilne, na urządzeniach iOS MDM instalowany jest profil iOS MDM podczas instalowania Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniach KES, a następnie, do każdego urządzenia stosowany jest profil firmowy. Po wykonaniu tych czynności, urządzenie mobilne stanie się zarządzanym urządzeniem.

Self Service Portal obsługuje automatyczną autoryzację użytkownika przy użyciu Kerberos Constrained Delegation i autoryzacji domeny.

Self Service Portal obsługuje urządzenia mobilne z systemami operacyjnymi iOS i Android.

Na portalu Self Service Portal użytkownicy mogą wykonać następujące czynności:

Self Service Portal używa globalnej listy użytkowników Kaspersky Security Center. Lista jest rozszerzana automatycznie podczas importowania użytkowników z Active Directory lub ręcznie.

Jeśli autoryzacja domeny na portalu Self Service Portal jest zabroniona przez administratora, użytkownicy mogą użyć do autoryzacji kont zastępczych. Zastępcze konta do autoryzacji na portalu Self Service Portal można utworzyć we właściwościach kont użytkowników.

Administrator może nadać użytkownikom następujące uprawnienia do korzystania z portalu Self Service Portal:

Przejdź do góry