Tworzenie pakietu instalacyjnego

W celu utworzenia pakietu instalacyjnego:

  1. Nawiąż połączenie z żądanym Serwerem administracyjnym.
  2. W drzewie konsoli, w folderze Zdalna instalacja wybierz podfolder Pakiety instalacyjne.
  3. Uruchom tworzenie pakietu instalacyjnego w jeden z następujących sposobów:
    • Wybierając NowyPakiet instalacyjny w menu kontekstowym folderu Pakiety instalacyjne.
    • Wybierając Utwórz Pakiet instalacyjny w menu kontekstowym listy pakietów instalacyjnych.
    • Klikając odnośnik Utwórz pakiet instalacyjny w sekcji zarządzania listą pakietów instalacyjnych.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego pakietu. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego dla aplikacji firmy Kaspersky Lab może zostać zaproponowane przejrzenie Umowy licencyjnej i Polityki prywatności dla tej aplikacji. Uważnie przeczytaj Umowę licencyjną i Politykę prywatności. Jeśli zgadzasz się na wszystkie warunki Umowy licencyjnej i Polityki prywatności, w sekcji Potwierdzam, że przeczytałem, zrozumiałem i akceptuję następujące zaznacz następujące pola:

Instalacja aplikacji na urządzeniu będzie kontynuowana po zaznaczeniu pól. Tworzenie pakietu instalacyjnego zostanie wznowione. Ścieżka do pliku Umowy licencyjnej i Polityki prywatności jest określona w pliku KUD lub KPD, znajdującym się w pakiecie dystrybucyjnym aplikacji, dla którego tworzony jest pakiet instalacyjny.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego dla Kaspersky Endpoint Security for Mac możesz wybrać język Umowy licencyjnej i Polityki prywatności.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego dla aplikacji firmy Kaspersky Lab możesz włączyć automatyczną instalację komponentów systemu (wymagania wstępne) wymaganych do zainstalowania aplikacji. Kreator tworzenia nowego pakietu wyświetla listę wszystkich komponentów systemu dostępnych dla wybranej aplikacji. Jeśli tworzony jest pakiet instalacyjny łaty (niekompletny pakiet dystrybucyjny), lista zawiera wszystkie wymagania wstępne systemu dla instalacji łaty, aż do pełnego pakietu dystrybucyjnego. Lista ta może zostać otwarta w dowolnym momencie we właściwościach pakietu instalacyjnego.

Po zakończeniu pracy Kreatora tworzenia nowego pakietu, nowy pakiet instalacyjny pojawi się w obszarze roboczym folderu Pakiety instalacyjne.

Nie ma konieczności ręcznego utworzenia pakietu instalacyjnego dla zdalnej instalacji Agenta sieciowego. Tworzony jest on automatycznie podczas instalacji programu Kaspersky Security Center w folderze Pakiety instalacyjne. Jeśli usunięto pakiet do zdalnej instalacji Agenta sieciowego, wówczas do jego odtworzenia niezbędny będzie plik nagent.kud znajdujący się w folderze NetAgent pakietu dystrybucyjnego programu Kaspersky Security Center.

W parametrach pakietów instalacyjnych nie należy określać żadnych szczegółów kont użytkowników uprzywilejowanych.

Podczas tworzenia pakietu instalacyjnego Serwera administracyjnego, jako plik opisu należy wskazać plik sc.kud, znajdujący się w głównym folderze pakietu dystrybucyjnego Kaspersky Security Center.

Przejdź do góry