Kaspersky Security Center 11 Web Console

Ta sekcja opisuje Kaspersky Security Center 11 Web Console i Kaspersky Security Center 11.1 Web Console oraz działania, które możesz wykonać przy użyciu tych wersji aplikacji.

Następujące sekcje zawierają opisy funkcji stosowanych tylko do Kaspersky Security Center 11.1 Web Console:

W tej sekcji

Informacje o Kaspersky Security Center 11 Web Console

Wymagania sprzętowe i programowe konsoli Kaspersky Security Center 11 Web Console

Lista aplikacji firmy Kaspersky Lab obsługiwanych przez Kaspersky Security Center 11 Web Console

Diagram zdalnej instalacji Serwera administracyjnego Kaspersky Security Center i konsoli Kaspersky Security Center 11 Web Console

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 11 Web Console

Instalacja

Konfigurowanie zestawu szyfrowania

Scenariusz: Aktualizowanie Kaspersky Security Center i zarządzanych aplikacji zabezpieczających

Samouczek Kaspersky Security Center 11 Web Console

Kreator wstępnej konfiguracji (Kaspersky Security Center 11 Web Console)

Logowanie do Kaspersky Security Center 11 Web Console i wylogowywanie

Konfigurowanie Serwera administracyjnego

Kreator wdrażania ochrony

Zastępowanie aplikacji zabezpieczających firm trzecich

Zdalna instalacja aplikacji Kaspersky Lab poprzez Kaspersky Security Center 11 Web Console

Aplikacje Kaspersky Lab: licencjonowanie i aktywacja

Konfigurowanie ochrony sieci

Aktualizowanie baz danych i aplikacji Kaspersky Lab

Wykrywanie urządzeń w sieci

Monitorowanie i raportowanie

Rejestrowanie aktywności Kaspersky Security Center 11 Web Console

Konfigurowanie dostępu do KATA / KEDR Web Console

Przejdź do góry