Tworzenie kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie

Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

W celu utworzenia kategorii aplikacji z zawartością dodaną ręcznie:

 1. W drzewie konsoli, w folderze Zaawansowane → Zarządzanie aplikacjami wybierz podfolder Kategorie aplikacji.
 2. Kliknij przycisk Nowa kategoria.

  Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowej kategorii.

 3. W oknie kreatora wybierz Kategoria z zawartością dodaną ręcznie jako typ kategorii użytkownika.
 4. W kroku Konfiguracja warunków włączania aplikacji do kategorii kliknij przycisk Dodaj.
 5. Na liście rozwijalnej określ odpowiednie ustawienia:
  • Z listy plików wykonywalnych
  • Z właściwości pliku
  • Metadane z plików w folderze
  • Sumy kontrolne plików znajdujących się w folderze
  • Certyfikaty dla plików z folderu
  • Metadane plików instalatora MSI
  • Sumy kontrolne plików z instalatora MSI aplikacji
  • Z kategorii KL
  • Folder aplikacji
  • Wybierz certyfikat z repozytorium
  • Typ dysku
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

  Kaspersky Security Center zarządza tylko metadanymi z cyfrowo podpisanych plików. Nie można utworzyć kategorii w oparciu o metadane z plików, które nie zawierają podpisu cyfrowego.

Po zakończeniu działania kreatora, zostanie utworzona kategoria aplikacji użytkownika z zawartością dodaną ręcznie. Nowo utworzoną kategorię można przejrzeć, korzystając z list kategorii w obszarze roboczym folderu Kategorie aplikacji.

Zobacz również:

Scenariusz: Zarządzanie aplikacjami

Przejdź do góry