Lista obsługiwanych aplikacji firmy Kaspersky

Kaspersky Security Center obsługuje scentralizowane zdalne zarządzanie i zarządzanie wszystkimi aplikacjami firmy Kaspersky, które są aktualnie obsługiwane (wersje aplikacji można znaleźć na stronie Czas trwania wsparcia technicznego):

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Migracja bez hierarchii Serwerów administracyjnych

Przejdź do góry