Zarządzanie urządzeniami iOS MDM

Ta sekcja opisuje zaawansowane funkcje zarządzania urządzeniami iOS MDM poprzez Kaspersky Security Center. Aplikacja obsługuje następujące funkcje zarządzania urządzeniami iOS MDM:

Co 24 godziny na wszystkie podłączone urządzenia mobilne iOS MDM wysyłane jest powiadomienie push w celu zsynchronizowania danych z serwerem iOS MDM.

Informacje o profilu konfiguracyjnym i profilu informacyjnym oraz aplikacjach zainstalowanych na urządzeniu z iOS MDM znajdziesz w oknie właściwości urządzenia.

W tej sekcji

Tworzenie certyfikatu dla profilu iOS MDM

Dodawanie profilu konfiguracyjnego

Instalowanie profilu konfiguracyjnego na urządzeniu

Usuwanie profilu konfiguracyjnego z urządzenia

Dodanie nowego urządzenia poprzez opublikowanie odnośnika do profilu

Dodanie nowego urządzenia mobilnego poprzez zainstalowanie profilu przez administratora

Dodawanie profilu informacyjnego

Instalowanie profilu informacyjnego na urządzeniu

Usuwanie profilu informacyjnego z urządzenia

Dodawanie zarządzanej aplikacji

Instalowanie aplikacji na urządzeniu mobilnym

Usuwanie aplikacji z urządzenia

Konfigurowanie roamingu na urządzeniu mobilnym iOS MDM

Przeglądanie informacji o urządzeniu iOS MDM

Odłączanie urządzenia iOS MDM od funkcji zarządzania

Wysyłanie poleceń na urządzenie

Sprawdzanie stanu wykonania wysłanych poleceń

Zobacz również:

Scenariusz: Wdrażanie Zarządzania urządzeniami mobilnymi

Przejdź do góry