Włączanie i wyłączanie KSN

W celu włączenia KSN:

 1. Z drzewa konsoli wybierz Serwer administracyjny, dla którego chcesz wyłączyć KSN.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w sekcji KSN Proxy wybierz podsekcję Ustawienia KSN Proxy.
 4. Wybierz Użyj Serwera administracyjnego jako serwera proxy.

  Serwer KSN Proxy zostanie włączony.

 5. Zaznacz pole Zgadzam się na korzystanie z Kaspersky Security Network.

  Usługa KSN zostanie włączona.

  Jeśli ta opcja jest zaznaczona, urządzenia klienckie będą wysyłać wyniki instalacji łat do Kaspersky. Przed zaznaczeniem tego pola należy przeczytać i zaakceptować warunki Oświadczenia KSN.

 6. Kliknij OK.

W celu wyłączenia KSN:

 1. Z drzewa konsoli wybierz Serwer administracyjny, dla którego chcesz wyłączyć KSN.
 2. Z menu kontekstowego Serwera administracyjnego wybierz Właściwości.
 3. W oknie właściwości Serwera administracyjnego, w sekcji KSN Proxy wybierz podsekcję Ustawienia KSN Proxy.
 4. Odznacz pole Użyj Serwera administracyjnego jako serwera proxy, aby wyłączyć usługę KSN Proxy, lub odznacz pole Zgadzam się na korzystanie z Kaspersky Security Network.

  Jeśli ta opcja jest odznaczona, urządzenia klienckie nie będą wysyłać wyników instalacji łat do Kaspersky.

  Jeśli korzystasz z prywatnej sieci KSN, odznacz pole Konfiguruj Private KSN.

  Usługa KSN zostanie wyłączona.

 5. Kliknij OK.
Przejdź do góry