Instalowanie Kaspersky Security Center 13.2 Web Console

Ta sekcja opisuje sposób oddzielnego zainstalowania serwera Kaspersky Security Center 13.2 Web Console Server (zwany również Kaspersky Security Center 13.2 Web Console). Przed instalacją musisz zainstalować system zarządzania bazą danych i Serwerem administracyjnym Kaspersky Security Center . Możesz zainstalować Kaspersky Security Center 13.2 Web Console na tym samym urządzeniu, na którym jest zainstalowane Kaspersky Security Center, lub na innym.

W celu zainstalowania Kaspersky Security Center 13.2 Web Console:

 1. Z poziomu konta z uprawnieniami administracyjnymi uruchom plik wykonywalny KSCWebConsoleInstaller.<numer wersji>.<numer kompilacji>.exe.

  Zostanie uruchomiony Kreator instalacji.

 2. Wybierz język Kreatora instalacji.
 3. W oknie powitalnym kliknij Dalej.
 4. W oknie Umowa licencyjna przeczytaj i zaakceptuj warunki Umowy licencyjnej. Po zaakceptowaniu Umowy licencyjnej instalacja będzie kontynuowana. W innej sytuacji przycisk Dalej będzie niedostępny.
 5. W oknie Folder docelowy wybierz folder, w którym zostanie zainstalowana konsola Kaspersky Security Center 13.2 Web Console (domyślnie, %ProgramFiles%\Kaspersky Lab\Kaspersky Security Center Web Console). Jeżeli taki folder nie istnieje, zostanie utworzony automatycznie w trakcie instalacji.

  Można zmienić folder docelowy przy użyciu przycisku Przeglądaj.

 6. W oknie Ustawienia połączenia Kaspersky Security Center 13.2 Web Console określ następujące informacje:
  • Adres konsoli Kaspersky Security Center 13.2 Web Console (domyślnie, 127.0.0.1).
  • Port, którego Kaspersky Security Center 13.2 Web Console będzie używać do połączeń przychodzących, czyli port zapewniający dostęp do konsoli Kaspersky Security Center 13.2 Web Console z przeglądarki (domyślnie 8080).

  Zalecane jest pozostawienie domyślnych wartości adresu i numeru portu.

  Jeśli chcesz, możesz kliknąć Sprawdź, aby upewnić się, że wybrany port jest dostępny.

  Jeśli chcesz włączyć zapisywanie działań Kaspersky Security Center 13.2 Web Console, zaznacz odpowiednią opcję. Jeśli nie zaznaczysz tej opcji, pliki raportu konsoli Kaspersky Security Center 13.2 Web Console nie zostaną utworzone.

  Certyfikaty w formacie PFX nie są obsługiwane przez konsolę Kaspersky Security Center 13.2 Web Console. Aby użyć takiego certyfikatu, należy najpierw przekonwertować go do obsługiwanego formatu PEM za pomocą narzędzia wieloplatformowego opartego na OpenSSL, takiego jak OpenSSL dla Windows.

 7. W oknie Ustawienia konta określ nazwy kont i hasła.

  Zalecane jest używanie domyślnych kont.

 8. W oknie Certyfikat klienta wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wygeneruj nowy certyfikat. Ta opcja jest zalecana, jeśli nie masz certyfikatu przeglądarki.
  • Wybierz istniejący. Możesz wybrać tę opcję, jeśli już posiadasz certyfikat przeglądarki; w tym przypadku określ ścieżkę do niego.
 9. W oknie Zaufane Serwery administracyjne upewnij się, że Twój Serwer administracyjny znajduje się na liście, a następnie kliknij Dalej, aby przejść do ostatniego okna instalatora.
 10. W oknie Zarządzanie tożsamościami i dostępem (IAM) określ, czy chcesz zainstalować Identity and Access Manager (zwany również IAM). Jeśli zdecydujesz się zainstalować Identity and Access Manager, określ następujące numery portów:
  • Port administratora KAS. Domyślnie, port 4445 jest używany do odbierania konfiguracji z Kaspersky Security Center 13.2 Web Console dla portu punktu końcowego autoryzacji OAuth2.0.
  • Port administratora fasady. Domyślnie, port 2444 jest używany do konfiguracji Identity and Access Manager.
  • Port interakcji z fasadą. Domyślnie, port 2445 jest używany do połączenia Kaspersky OSMP KAS Service z Kaspersky OSMP Facade Service.

  Jeśli chcesz, możesz zmienić domyślne numery portów. W przyszłości nie będzie można ich zmienić za pomocą Kaspersky Security Center 13.2 Web Console.

 11. W ostatnim oknie instalatora kliknij Zainstaluj, aby rozpocząć instalację.

Po pomyślnym zakończeniu instalacji, skrót pojawi się na Twoim pulpicie i będziesz mógł zalogować się do Kaspersky Security Center 13.2 Web Console.

Kreator wstępnej konfiguracji Serwera administracyjnego jest uruchamiany, jeśli nie uruchomiłeś go w Konsoli administracyjnej opartej o konsolę Microsoft Management Console.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli konsola Kaspersky Security Center 13.2 Web Console nie zostanie wyświetlona w przeglądarce pod wpisanym adresem URL:

 1. Sprawdź, czy określiłeś poprawną nazwę hosta lub adres IP urządzenia, na którym jest zainstalowana konsola Kaspersky Security Center 13.2 Web Console.
 2. Sprawdź, czy urządzenie, którym chcesz zarządzać, ma dostęp do urządzenia, na którym jest zainstalowana konsola Kaspersky Security Center 13.2 Web Console.
 3. Sprawdź, czy ustawienia zapory sieciowej na urządzeniu, na którym jest zainstalowana konsola Kaspersky Security Center 13.2 Web Console, zezwala na połączenia przychodzące poprzez port 8080 i dla aplikacji node.exe.
 4. W systemie Windows otwórz Usługi. Sprawdź, czy usługa Kaspersky Security Center 13.2 Web Console jest uruchomiona.
 5. Sprawdź, czy masz dostęp do Kaspersky Security Center przy użyciu Konsoli administracyjnej.
 6. W systemie Windows otwórz Podgląd zdarzeń, a następnie wybierz Dzienniki aplikacji i usługDziennik zdarzeń aplikacji Kaspersky. Upewnij się, że dziennik nie zawiera błędów.

Zobacz również:

Scenariusz: Instalacja i wstępna konfiguracja Kaspersky Security Center 13.2 Web Console

Aktualizowanie Kaspersky Security Center Web Console

Scenariusz: Konfigurowanie ochrony sieci

Konfiguracja i przydzielanie profili: Metoda skoncentrowana na urządzeniu

Identity and Access Manager w Kaspersky Security Center 13.2 Web Console

Przejdź do góry