Monitorowanie i raportowanie

Ta sekcja opisuje możliwości monitorowania i raportowania Kaspersky Security Center. Te możliwości dają ogląd infrastruktury, stanów ochrony i statystyk.

Po zainstalowaniu programu Kaspersky Security Center lub podczas jego działania, możesz skonfigurować funkcje monitorowania i raportowania, aby najlepiej odpowiadały Twoim potrzebom.

Możesz tworzyć i przeglądać wybory zdarzeń zdefiniowane przez użytkownika oparte na ustawieniach dostępnych do konfiguracji w interfejsie Kaspersky Security Center 13.2 Web Console.

W tej sekcji

Scenariusz: Monitorowanie i raportowanie

Kolory ikony wskaźnika w Konsoli administracyjnej

Praca z raportami, statystykami i powiadomieniami

Monitorowanie instalacji i dezinstalacji aplikacji

Typy zdarzeń

Blokowanie często występujących zdarzeń

Kontrolowanie zmian w stanie maszyn wirtualnych

Monitorowanie stanu ochrony antywirusowej przy użyciu informacji z rejestru systemu

Przeglądanie i konfigurowanie działań, gdy urządzenia wykazują brak aktywności

Wyłączanie ogłoszeń Kaspersky

Przejdź do góry