Instalacja Kaspersky Security Center

Sekcja ta opisuje lokalną instalację modułów programu Kaspersky Security Center. Dostępne są dwie opcje instalacji:

Jeśli w sieci jest zainstalowany przynajmniej jeden Serwer administracyjny, Serwery mogą być zdalnie instalowane na innych urządzeniach poprzez zadanie zdalnej instalacji przy użyciu instalacji wymuszonej. Przy tworzeniu zadania zdalnej instalacji należy użyć pakietu instalacyjnego Serwera administracyjnego.

Możesz użyć jednego z następujących typów pakietów instalacyjnych:

W tej sekcji

Przygotowanie do instalacji

Konta do pracy z DBMS

Scenariusz: Autoryzacja Microsoft SQL Server

Zalecenia dotyczące instalacji Serwera administracyjnego

Instalacja standardowa

Instalacja niestandardowa

Instalowanie Serwera administracyjnego na klastrze trybu failover Microsoft

Instalowanie Serwera administracyjnego w trybie nieinteraktywnym

Instalowanie Konsoli administracyjnej na stacji roboczej administratora

Zmiany w systemie po instalacji Kaspersky Security Center

Dezinstalowanie aplikacji

Zobacz również:

Główny scenariusz instalacji

Przejdź do góry