Przenoszenie Serwera administracyjnego na inne urządzenie

W celu przeniesienia Serwera administracyjnego na inne urządzenie:

  1. Utwórz kopię zapasową danych Serwera administracyjnego.
  2. Zainstaluj Serwer administracyjny na wybranym urządzeniu.

    Aby uprościć proces zachowania struktury grup administracyjnych, zalecane jest upewnienie się, że adres nowego Serwera administracyjnego odpowiada adresowi starego Serwera administracyjnego. Adres (nazwa urządzenia w sieci Windows lub adres IP) jest określony w ustawieniach Agenta sieciowego, w grupie ustawień Połączenie z Serwerem administracyjnym.

  3. Na Serwerze administracyjnym przywróć dane Serwera administracyjnego z kopii zapasowej.
  4. Jeśli adres (nazwa urządzenia w sieci Windows lub adres IP) nowego Serwera administracyjnego nie jest taki sam, jak adres starego Serwera administracyjnego, połącz urządzenia klienckie z nowym Serwerem administracyjnym poprzez utworzenie zadania Zmiana Serwera administracyjnego dla grupy Zarządzane urządzenia na starym Serwerze administracyjnym.

    Jeśli adres jest taki sam, nie musisz tworzyć tego zadania. Połączenie zostanie nawiązane z adresem określonym w ustawieniach.

  5. Usuń stary Serwer administracyjny.

Jeśli chcesz, możesz również użyć nowego urządzenia dla DBMS. Aby poprawnie przesyłać informacje, upewnij się, że nowy DBMS ma takie same schematy sortowania jak stary.

Zobacz również:

Zmienianie Serwera administracyjnego dla urządzeń klienckich

Ustawienia zasady Agenta sieciowego

Instalacja Kaspersky Security Center

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie danych Serwera administracyjnego

Przejdź do góry