Kaspersky Security Center 10 Web Console

Pomoc zawiera informacje dotyczące korzystania z Kaspersky Security Center 10 Web Console.

W tej sekcji pomocy

Wstęp do systemu pomocy

Kaspersky Security Center 10 Web Console

Wymagania programowe

Interfejs aplikacji

Połącz z Serwerem administracyjnym

Dodatkowa konfiguracja Kaspersky Security Center 10 Web Console i Self Service Portal

Stan ochrony sieci

Zarządzanie urządzeniami

Instalowanie aplikacji na urządzeniach w sieci

Zarządzanie profilami

Zarządzanie kontami użytkowników

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Zarządzanie zadaniami

Praca z raportami

Zmiana hasła do konta

Wylogowanie Kaspersky Security Center 10 Web Console

AO Kaspersky Lab

Informacje o znakach towarowych

Przejdź do góry