Instalacja i wstępna konfiguracja

Kaspersky Security Center jest aplikacją oferującą wiele funkcji. Kaspersky Security Center zawiera następujące komponenty:

Instalacja Kaspersky Security Center w sieci organizacji odbywa się w następujący sposób:

W tej sekcji:

Zalecenia dotyczące instalacji Serwera administracyjnego

Konfigurowanie ochrony w sieci organizacji klienta

Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie ustawień Serwera administracyjnego

Instalowanie Agenta sieciowego i aplikacji zabezpieczającej

Konfigurowanie profili połączenia dla użytkowników mobilnych

Wdrażanie funkcji Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

Przejdź do góry