Planowanie instalacji Kaspersky Security Center

Podczas planowania instalacji komponentów Kaspersky Security Center w sieci organizacji należy uwzględnić rozmiar i obszar projektu, a zwłaszcza poniższe czynniki:

Jeden Serwer administracyjny może obsługiwać maksymalnie 50 000 urządzeń. Jeśli całkowita liczba urządzeń w sieci organizacji przekroczy 50 000, wówczas klienty MSP powinny zainstalować kilka Serwerów administracyjnych i połączyć je w hierarchię w celu uproszczenia scentralizowanego zarządzania.

Na jednym Serwerze administracyjnym można utworzyć do 500 serwerów wirtualnych, czyli dla każdej grupy 500 klientów MSP potrzebny jest jeden Serwer administracyjny.

Na etapie planowania instalacji należy rozważyć przydzielenie do Serwera administracyjnego specjalnego certyfikatu X 509. Przydzielenie certyfikatu X 509 do Serwera administracyjnego może być przydatne między innymi do:

Zapoznaj się z sekcją Określanie certyfikatu Serwera administracyjnego.

W tej sekcji:

Umożliwianie uzyskania dostępu do Serwera administracyjnego przez internet

Standardowa konfiguracja Kaspersky Security Center

Informacje o Agentach aktualizacji

Hierarchia Serwera administracyjnego

Wirtualne Serwery administracyjne

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi z zainstalowanym programem Kaspersky Endpoint Security for Android

Przejdź do góry