Rozsyłanie klucza na urządzenia klienckie

Kaspersky Security Center pozwala na rozesłanie klucza na urządzenia klienckie przy pomocy zadania rozsyłania klucza.

W celu rozesłania klucza na urządzenia klienckie:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Licencje Kaspersky Lab.
  2. W obszarze roboczym listy kluczy kliknij przycisk Roześlij klucz na zarządzane urządzenia.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia zadania rozsyłania kluczy. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Zadania utworzone przy pomocy Kreatora tworzenia zadania instalacji klucza dla określonych urządzeń są przechowywane w folderze Zadania drzewa konsoli.

Możesz również utworzyć grupowe lub lokalne zadanie rozsyłania klucza przy pomocy Kreatora tworzenia zadania dla grupy administracyjnej i dla urządzenia klienckiego.

Przejdź do góry