Tworzenie zadania wykonywania kopii zapasowej

Zadania kopii zapasowej są zadaniami Serwera administracyjnego i są tworzone podczas działania Kreatora wstępnej konfiguracji. Jeśli zadanie kopii zapasowej utworzone przez Kreator wstępnej konfiguracji zostało usunięte, możesz je utworzyć ręcznie.

W celu utworzenia zadania kopii zapasowej danych Serwera administracyjnego:

  1. Z drzewa konsoli wybierz folder Zadania.
  2. Uruchom tworzenie zadania w jeden z następujących sposobów:
    • W drzewie konsoli, z menu kontekstowego folderu Zadania wybierz UtwórzZadanie.
    • Kliknij przycisk Utwórz zadanie dostępny w obszarze roboczym.

Zostanie uruchomiony Kreator tworzenia nowego zadania. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora. W oknie Typ zadania wybierz typ zadania Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego.

Zadanie Kopia zapasowa danych Serwera administracyjnego może zostać utworzone tylko w jednej kopii. Jeśli dla Serwera administracyjnego już utworzono zadanie tworzenia kopii zapasowych danych Serwera administracyjnego, nie będzie wyświetlane w oknie wyboru typu zadania Kreatora tworzenia zadania tworzenia kopii zapasowej.

Przejdź do góry