Lokalna instalacja Agenta sieciowego

W celu zainstalowania Agenta sieciowego lokalnie:

 1. Na urządzeniu uruchom plik setup.exe z pakietu dystrybucyjnego pobranego z internetu.

  Zostanie otwarte okno z pytaniem o wybranie aplikacji firmy Kaspersky Lab do zainstalowania.

 2. W oknie wyboru aplikacji kliknij odnośnik Zainstaluj wyłącznie Agenta sieciowego Kaspersky Security Center 10, aby uruchomić Kreator instalacji Agenta sieciowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

  Podczas działania Kreatora instalacji możesz określić zaawansowane ustawienia Agenta sieciowego (patrz niżej).

 3. Jeśli chcesz użyć swojego urządzenia jako bramy połączenia dla określonej grupy administracyjnej, w oknie Brama połączenia Kreatora instalacji wybierz Użyj Agenta sieciowego jako bramy połączenia w DMZ.
 4. W celu skonfigurowania Agenta sieciowego podczas instalacji na maszynie wirtualnym:
  1. Włącz tryb dynamiczny Agenta sieciowego dla Virtual Desktop Infrastructure (VDI). W tym celu, w oknie Ustawienia zaawansowane Kreatora instalacji zaznacz pole Włącz tryb dynamiczny dla VDI
  2. Zoptymalizuj działanie Agenta sieciowego dla VDI. Aby to zrobić, w oknie Ustawienia zaawansowane Kreatora instalacji zaznacz pole Optymalizuj ustawienia Agenta sieciowego Kaspersky Security Center dla infrastruktury wirtualnej.

   Skanowanie plików wykonywalnych w poszukiwaniu luk podczas uruchamiania urządzenia zostanie wyłączone. Spowoduje to wyłączenie wysyłania do Serwera administracyjnego informacji o następujących obiektach:

   • Rejestrze sprzętu
   • Aplikacje zainstalowane na urządzeniu
   • Aktualizacje Microsoft Windows, które powinny zostać zainstalowane na lokalnym urządzeniu klienckim
   • Luki w oprogramowaniu wykryte na lokalnym urządzeniu klienckim

   Co więcej, będziesz mógł włączyć wysyłanie tych informacji we właściwościach Agenta sieciowego lub w ustawieniach profilu Agenta sieciowego.

Po zakończeniu działania Kreatora instalacji, na urządzeniu zostanie zainstalowany Agent sieciowy.

Możesz wyświetlić właściwości usługi Agenta sieciowego Kaspersky Security Center oraz uruchomić, zatrzymać i monitorować aktywność Agenta sieciowego, korzystając ze standardowych narzędzi Microsoft Windows: Zarządzanie komputerem\Usługi.

Przejdź do góry