Praca z certyfikatami

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące pracy z certyfikatami urządzeń mobilnych. Można tu także znaleźć instrukcje dotyczące instalacji certyfikatów na urządzeniach mobilnych użytkowników oraz konfiguracji reguł wydawania certyfikatów. W sekcji znajdują się również instrukcje dotyczące integracji aplikacji z infrastrukturą publicznych kluczy oraz konfiguracji obsługi Kerberosa (system autoryzacji).

W tej sekcji:

Instalowanie certyfikatu

Konfigurowanie reguł wydawania certyfikatów

Integracja z infrastrukturą kluczy publicznych

Włączanie obsługi Kerberos Constrained Delegation

Przejdź do góry