Instalowanie certyfikatu

Na urządzeniu mobilnym użytkownika możesz zainstalować trzy typy certyfikatów:

W celu zainstalowania certyfikatu na urządzeniu mobilnym użytkownika:

  1. W drzewie konsoli rozwiń folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, z którego wybierz podfolder Certyfikaty.
  2. W obszarze roboczym folderu Certyfikaty kliknij odnośnik Dodaj certyfikat, aby uruchomić Kreator instalacji certyfikatu.

Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora.

Po zakończeniu działania kreatora, certyfikat zostanie utworzony i dodany do listy certyfikatów użytkownika. Dodatkowo, do użytkownika zostanie wysłane powiadomienie zawierające odsyłacz do pobrania i zainstalowania certyfikatu na urządzeniu mobilnym. Listę wszystkich certyfikatów można przejrzeć oraz wyeksportować do pliku. Możesz usunąć i ponownie wydać certyfikaty, a także wyświetlić ich właściwości.

W tej sekcji:

Krok 1. Typ certyfikatu

Krok 2. Typ urządzenia

Krok 3. Wybieranie użytkownika

Krok 4. Źródło certyfikatu

Krok 5. Znacznik certyfikatu

Krok 6. Metoda powiadamiania użytkownika

Przejdź do góry