Włączanie obsługi Kerberos Constrained Delegation

Aplikacja obsługuje użycie Kerberos Constrained Delegation.

W celu włączenia obsługi Kerberos Constrained Delegation:

  1. W drzewie konsoli otwórz folder Zarządzanie urządzeniami mobilnymi.
  2. W folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi, znajdującym się w drzewie konsoli, wybierz podfolder Serwery urządzeń mobilnych.
  3. W obszarze roboczym folderu Serwery urządzeń mobilnych wybierz serwer iOS MDM.
  4. Z menu kontekstowego serwera iOS MDM wybierz Właściwości.
  5. W oknie właściwości serwera iOS MDM wybierz sekcję Ustawienia.
  6. W sekcji Ustawienia zaznacz pole Zapewnij kompatybilność z Kerberos Constrained Delegation.
  7. Kliknij OK.
Przejdź do góry