Dodawanie urządzeń mobilnych do listy zarządzanych urządzeń

Aby dodać urządzenie mobilne użytkownika do listy zarządzanych urządzeń, współdzielony certyfikat musi zostać pobrany i zainstalowany na tym urządzeniu. Certyfikaty współdzielone są używane przez Serwer administracyjny do identyfikowania urządzeń mobilnych. Po pobraniu i zainstalowaniu współdzielonego certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie to pojawi się na liście zarządzanych urządzeń. Urządzenia mobilne użytkowników są dodawane do listy zarządzanych urządzeń przy użyciu Kreatora.

Uruchamianie Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego

W celu uruchomienia Kreatora podłączania nowego urządzenia mobilnego:

Jeśli metoda dodawania urządzenia mobilnego została wybrana przy użyciu przycisku Dodaj urządzenie mobilne w folderze Urządzenia mobilne, kreator wyświetli okno Wybierz użytkowników. W oknie Wybierz użytkowników wybierz użytkowników, grupy użytkowników lub grupy użytkowników Active Directory, dla których chcesz dodać urządzenia mobilne do listy zarządzanych urządzeń.

Dodawanie urządzenia mobilnego, jeśli współdzielony certyfikat jest dostarczany przy użyciu App Store

W celu zainstalowania Kaspersky Safe Browser z App Store na urządzeniu iOS, a następnie połączenia urządzenia z Serwerem administracyjnym:

 1. W oknie System operacyjny Kreatora, jako rodzaj systemu operacyjnego urządzenia mobilnego wskaż iOS.
 2. W oknie Metoda ochrony urządzenia iOS MDM wybierz Zainstaluj Kaspersky Safe Browser przy użyciu odnośnika do App Store.
 3. W oknie Źródło certyfikatu musisz określić metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
 4. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Wyświetl odnośnik do pakietu instalacyjnego
  • Wyślij odnośnik do Kaspersky Safe Browser
 5. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie Kreatora instalacji certyfikatu.

Po zakończeniu działania kreatora, odnośnik oraz kod QR zostaną wysłane na urządzenie mobilne użytkownika, umożliwiając mu w ten sposób pobranie Kaspersky Safe Browser z App Store. Użytkownik klika odnośnik lub skanuje kod QR. Następnie system operacyjny na urządzeniu mobilnym wyświetla pytanie o zaakceptowanie instalacji Kaspersky Safe Browser. Użytkownik instaluje Kaspersky Safe Browser na urządzeniu mobilnym. Po instalacji, użytkownik skanuje ponownie kod QR, aby pobrać ustawienia połączenia z Sewerem administracyjnym. Po ponownym skanowaniu kodu QR w Kaspersky Safe Browser, użytkownik pobiera ustawienia połączenia z Serwerem administracyjnym i współdzielony certyfikat. Następnie urządzenie mobilne nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym i pobiera współdzielony certyfikat. Certyfikat zainstalowany na urządzeniu mobilnym zostanie wyświetlony w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Jeśli Kaspersky Safe Browser został już wcześniej zainstalowany na urządzeniu mobilnym, użytkownik musi wprowadzić ustawienia połączenia z Serwerem administracyjnym. Następnie należy zainstalować certyfikat współdzielony na urządzeniu mobilnym. W tym przypadku Kaspersky Safe Browser nie zostanie pobrany i zainstalowany.

Dodawanie urządzenia mobilnego, jeśli certyfikat współdzielony jest dostarczany w obrębie profilu iOS MDM

W celu połączenia urządzenia iOS z Serwerem administracyjnym przy użyciu iOS MDM:

 1. W oknie System operacyjny Kreatora, jako rodzaj systemu operacyjnego urządzenia mobilnego wskaż iOS.
 2. W oknie Metoda ochrony urządzenia iOS MDM wybierz Użyj profilu iOS MDM serwera iOS MDM.

  W polu, które się pojawi, wybierz serwer iOS MDM.

 3. W oknie Źródło certyfikatu musisz określić metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
 4. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Wyświetl odnośnik do pakietu instalacyjnego
  • Wyślij odnośnik do Kaspersky Safe Browser
 5. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie Kreatora instalacji certyfikatu.

Profil iOS MDM jest automatycznie publikowany na serwerze WWW Kaspersky Security Center. Użytkownik urządzenia mobilnego odbiera powiadomienie z odnośnikiem do pobrania profilu iOS MDM z Serwera sieciowego. Użytkownik klika odnośnik. System operacyjny urządzenia mobilnego wyświetli pytanie o zaakceptowanie instalacji profilu iOS MDM. Użytkownik musi wyrazić zgodę na zainstalowanie profilu iOS MDM przed pobraniem profilu iOS MDM na urządzenie mobilne. Po pobraniu profilu iOS MDM i zsynchronizowaniu urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Aby użytkownik mógł przejść na serwer WWW Kaspersky Security Center Web Server, korzystając z odnośnika, na urządzeniu mobilnym powinno być możliwe nawiązanie połączenia z Serwerem administracyjnym poprzez port 8061.

Dodawanie urządzenia mobilnego, jeśli współdzielony certyfikat jest dostarczany przy użyciu Google Play

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android z Google Play na urządzeniu KES, a następnie połączenia urządzenia z Serwerem administracyjnym:

 1. W oknie System operacyjny kreatora, jako rodzaj systemu operacyjnego wskaż Android.
 2. W oknie Metoda instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz Przy użyciu Google Play.
 3. W oknie Źródło certyfikatu musisz określić metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
 4. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Wyświetl odnośnik do pakietu instalacyjnego
  • Wyślij odnośnik do Kaspersky Safe Browser
 5. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie Kreatora instalacji certyfikatu.

Po zakończeniu działania kreatora, odnośnik oraz kod QR zostaną wysłane na urządzenie mobilne użytkownika, umożliwiając mu w ten sposób pobranie Kaspersky Endpoint Security for Android. Użytkownik klika odnośnik lub skanuje kod QR. System operacyjny urządzenia mobilnego wyświetli pytanie o zaakceptowanie instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android. Po pobraniu i zainstalowaniu Kaspersky Endpoint Security for Android, urządzenie mobilne nawiązuje połączenie z Serwerem administracyjnym i pobiera współdzielony certyfikat. Po zainstalowaniu certyfikatu na urządzeniu mobilnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Dodawanie urządzenia mobilnego, jeśli współdzielony certyfikat jest dostarczany w pakiecie instalacyjnym aplikacji mobilnej

W celu zainstalowania Kaspersky Endpoint Security for Android na urządzeniu z systemem Android, a następnie połączenia urządzenia z Serwerem administracyjnym:

Program Kaspersky Endpoint Security for Android opublikowany na Serwerze administracyjnym zostanie użyty do instalacji.

 1. W oknie System operacyjny Kreatora, jako rodzaj systemu operacyjnego wskaż Android.
 2. W oknie Metoda instalacji Kaspersky Endpoint Security for Android wybierz Przy użyciu odnośnika z serwera sieci Web.

  W polu, które się pojawi, wybierz pakiet instalacyjny lub utwórz nowy, klikając Nowy.

 3. W oknie Źródło certyfikatu musisz określić metodę tworzenia współdzielonego certyfikatu, którego Serwer administracyjny użyje do identyfikacji urządzenia mobilnego. Certyfikat współdzielony można określić na jeden z następujących sposobów:
 4. W oknie Metoda powiadamiania użytkownika zdefiniuj ustawienia powiadamiania użytkownika urządzenia mobilnego o utworzeniu certyfikatu za pośrednictwem wiadomości SMS lub wiadomości e-mail:
  • Wyświetl odnośnik do pakietu instalacyjnego
  • Wyślij odnośnik do Kaspersky Safe Browser
 5. W oknie Wynik kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć działanie Kreatora instalacji certyfikatu.

Pakiet aplikacji mobilnych Kaspersky Endpoint Security for Android jest automatycznie publikowany na serwerze WWW Kaspersky Security Center. Pakiet aplikacji mobilnych zawiera aplikację, ustawienia do łączenia urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, a także certyfikat. Użytkownik urządzenia mobilnego otrzymuje powiadomienie z odnośnikiem do pobrania pakietu z Serwera sieciowego. Użytkownik klika odnośnik. System operacyjny urządzenia wyświetla pytanie o zaakceptowanie instalacji pakietu aplikacji mobilnych. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę, pakiet zostanie pobrany na urządzenie mobilne. Po pobraniu pakietu i zsynchronizowaniu urządzenia mobilnego z Serwerem administracyjnym, urządzenie zostanie wyświetlone w podfolderze Urządzenia mobilne, znajdującym się w folderze Zarządzanie urządzeniami mobilnymi drzewa konsoli.

Przejdź do góry