Informacje w tym systemie pomocy

Niniejszy dokument zawiera sekcje z opisami funkcji, instrukcje, słownik oraz indeks.

Kaspersky Security Center 10 Web Console

Ta sekcja zawiera ogólne informacje o Kaspersky Security Center 10 Web Console, jej przeznaczeniu i architekturze.

Wymagania programowe

W tej sekcji jest wyświetlona lista oprogramowania, które należy zainstalować przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji.

Interfejs aplikacji

Ta sekcja opisuje przeznaczenie zakładek i innych elementów interfejsu znajdujących się na portalu internetowym Kaspersky Security Center 10 Web Console.

Połącz z Serwerem administracyjnym

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące przygotowań niezbędnych do nawiązania połączenia oraz samego nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym przy użyciu Kaspersky Security Center 10 Web Console.

Stan ochrony sieci

Znaleźć tu można instrukcje dotyczące wyszukiwania informacji o stanie systemu ochrony obejmującego urządzenia sieciowe zarządzane przez Serwer administracyjny, z którym połączona jest aplikacja.

Zarządzanie urządzeniami

Ta sekcja dostarcza informacje dotyczące wyświetlania list urządzeń w sieci i ich właściwości.

Instalowanie aplikacji na urządzeniach w sieci

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące zdalnej i lokalnej instalacji aplikacji firmy Kaspersky Lab oraz aplikacji firm trzecich na urządzeniach w sieci.

Zarządzanie profilami

W tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące zarządzania profilami utworzonymi dla urządzeń w sieci.

Zarządzanie kontami użytkowników

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące zarządzania kontami użytkowników w sieci.

Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

W tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące sposobu zarządzania urządzeniami mobilnymi podłączonymi do Serwera administracyjnego.

Zarządzanie zadaniami

W tej sekcji można znaleźć informacje dotyczące zarządzania zadaniami utworzonymi dla urządzeń w sieci.

Praca z raportami

Ta sekcja opisuje sposób wyświetlania, drukowania i wysyłania poprzez e-mail raportów Serwera administracyjnego, z którym połączona jest aplikacja, a także sposób zapisywania danych raportu do pliku.

Zmiana hasła do konta

Można tu znaleźć instrukcje dotyczące ustawienia nowego hasła do konta.

Wylogowanie Kaspersky Security Center 10 Web Console

Ta sekcja zawiera instrukcje dotyczące zakończenia działania aplikacji.

Słownik

Sekcja zawiera listę terminów z ich definicjami, które użyte zostały w niniejszym dokumencie.

AO Kaspersky Lab

Sekcja zawiera informacje o firmie AO Kaspersky Lab.

Informacje o kodzie firm trzecich

Z tej sekcji można się dowiedzieć o kodzie firm trzecich wykorzystanym w aplikacji.

Informacje o znakach towarowych

W tej sekcji można znaleźć informacje o znakach towarowych i ich właścicielach, które użytych zostały w niniejszym dokumencie.

Indeks

Sekcja ta umożliwia szybkie odnalezienie potrzebnych informacji.

Przejdź do góry