Wybieranie systemu zarządzania bazą danych (DBMS) dla Serwera administracyjnego

Podczas wybierania systemu zarządzania bazą danych (DBMS), który zostanie użyty przez Serwer administracyjny, należy brać pod uwagę liczbę urządzeń podlegających Serwerowi administracyjnemu.

SQL Server Express Edition posiada ograniczenia w używanej ilości pamięci, używanej liczbie rdzeni procesora oraz maksymalnym rozmiarze bazy danych. Dlatego nie można korzystać z SQL Server Express Edition, jeśli Serwer administracyjny obsługuje więcej niż 10 000 urządzeń lub jeśli Kontrola aplikacji jest używana na zarządzanych urządzeniach.

Jeśli Serwer administracyjny obsługuje ponad 10 000 urządzeń, należy użyć wersji serwera SQL posiadającej mniej ograniczeń, na przykład: SQL Server Workgroup Edition, SQL Server® Web Edition, SQL Server Standard Edition lub SQL Server Enterprise Edition.

Jeśli Serwer administracyjny obsługuje 10 000 urządzeń (lub mniej), a Kontrola aplikacji nie jest używana na zarządzanych urządzeniach, możesz także użyć MySQL 5.5, 5.6 lub 5.7 jako DBMS. MySQL w wersjach 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.4 i 5.5.5 nie jest już obsługiwany.

Zobacz również:

Wymagania sprzętowe dla systemu zarządzania bazą danych i Serwera administracyjnego

Wybieranie systemu zarządzania bazą danych

Przejdź do góry