Veri sağlanması hakkında

Uygulamanın önceki sürümleri kullanılarak AO Kaspersky Lab'e sağlanan verilerle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

Kullanıcı, Bilgisayar kullanılarak depolanmakta ve işlenmekte olan bilgilerin güvenliğini artırmak üzere zamanında önlemler alınması için yeni ve saptanması zor güvenlik tehditleri ile bunların kaynaklarını ve ayrıca güvenliği kırma tehditlerini keşfetmek amacıyla aşağıda listelenen bilgileri otomatik olarak temin etmeyi ve bilgi güvenliğiyle ilgili bilgiler ve reklam materyalleri almayı kabul eder.

Kullanıcı, yazılımın kalitesini iyileştirmek için aşağıda listelenen bilgileri otomatik olarak temin etmeyi kabul eder:

Yazılım kalitesini arttırmak ve adaptif senaryoların etkililiğini değerlendirmek için kullanıcı, aşağıda listelenen bilgilerin otomatik olarak sağlanmasını kabul eder:

Kullanıcı, en uygun bilgi ve reklamların oluşturulması için aşağıdaki bilgileri otomatik olarak sağlamayı kabul eder:

Satın alınmış lisans veya aboneliklere göre uygulama işlevselliği sağlamak için aşağıdaki bilgileri paylaşmayı kabul ediyorsunuz:

Yukarıda listelenen tüm amaçlar için Kullanıcı aşağıda listelenen bilgileri otomatik olarak temin etmeyi kabul eder:

Hak sahibi, alınan verileri bilgi güvenliği riskleriyle ilgili raporlar oluşturmak üzere kullanabilir.

Kaspersky Lab, yasalar ve Kaspersky Lab'in geçerli kurallarıyla öngörüldüğü şekilde alınan herhangi bir bilgiyi korur. Bilgiler, şifreli iletişim kanalları üzerinden iletilir.

Hak sahibinin, pazarlama ve haber materyallerinin etkili bir şekilde oluşturmasını sağlamak için aşağıda listelenen bilgileri AppsFlyer hizmetine otomatik olarak sağlamayı kabul edersiniz:

Yazılımın kalitesini arttırmak ve kullanıcı memnuniyetini analiz etmek için aşağıdaki bilgileri Google Analytics'e otomatik olarak temin etmeyi kabul edersiniz:

Yazılım kalitesini yükseltmek ve hedef kitleyi analiz etmek için, aşağıdaki kişisel bilgilerden arındırılmış ve derlenmiş bilgileri Firebase hizmetine otomatik olarak sağlamayı kabul ediyorsunuz:

Uygulamanın performansını geliştirmek için aşağıdaki bilgileri otomatik olarak Crashlytics hizmetine sağlamayı kabul ediyorsunuz:

Veriler; AppsFlyer, Google Analytics, Firebase ve Crashlytics hizmetlerine şifreli bir kanal üzerinden gönderilir.

Bilgilere erişim ve bilgilerin korunması, AppsFlyer, Facebook, Google Analytics, Firebase ve Crashlytics hizmetlerinin ilgili kullanım koşullarıyla yönetilir.

Sayfanın başına git