Veri sağlama hakkında

Uygulamanın önceki sürümleri kullanılarak Kaspersky’ye sağlanan verilere dair bilgileri görüntüleyebilirsiniz:

Kullanıcı, Bilgisayar kullanılarak depolanmakta ve işlenmekte olan bilgilerin güvenliğini artırmak üzere zamanında önlemler alınması için yeni ve saptanması zor güvenlik tehditleri ile bunların kaynaklarını ve ayrıca güvenliği kırma tehditlerini keşfetmek amacıyla aşağıda listelenen bilgileri otomatik olarak temin etmeyi ve bilgi güvenliğiyle ilgili bilgiler ve reklam materyalleri almayı kabul eder.

Kullanıcı, yazılımın kalitesini iyileştirmek için aşağıda listelenen bilgileri otomatik olarak temin etmeyi kabul eder:

Yazılım kalitesini arttırmak ve adaptif senaryoların etkililiğini değerlendirmek için kullanıcı, aşağıda listelenen bilgilerin otomatik olarak sağlanmasını kabul eder:

Kullanıcı, en uygun bilgi ve reklamların oluşturulması için aşağıdaki bilgileri otomatik olarak sağlamayı kabul eder:

Yukarıda listelenen tüm amaçlar için Kullanıcı aşağıda listelenen bilgileri otomatik olarak temin etmeyi kabul eder:

Hak sahibi, alınan verileri bilgi güvenliği riskleriyle ilgili raporlar oluşturmak üzere kullanabilir.

Kaspersky, yasalar ve Kaspersky’nin geçerli kurallarıyla öngörüldüğü şekilde alınan herhangi bir bilgiyi korur. Bilgiler, şifreli iletişim kanalları üzerinden iletilir.

Yazılımın kullanımı sırasında aşağıdaki veriler, beyan edilen amaca ulaşılması için otomatik ve düzenli olarak AppsFlyer’a gönderilecektir:

Veriler güvenli bir kanal aracılığıyla AppsFlyer’a iletilir. Verilerin AppsFlyer'da nasıl işlendiğine dair bilgiler, https://www.appsflyer.com/privacy-policy/ adresinde yayımlanır.

Yazılımın kullanımı sırasında aşağıdaki veriler, beyan edilen amaca ulaşılması için otomatik ve düzenli olarak BigQuery’ye gönderilecektir:

Veriler, güvenli bir kanal aracılığıyla BigQuery'ye iletilir. Verilerin BigQuery'de nasıl işlendiğine dair bilgiler, https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms adresinde yayımlanır.

Yazılımın kalitesini arttırmak ve kullanıcı memnuniyetini analiz etmek için aşağıdaki bilgileri Google Analytics'e otomatik olarak temin etmeyi kabul edersiniz:

Yazılım kalitesini yükseltmek ve hedef kitleyi analiz etmek için, aşağıdaki kişisel bilgilerden arındırılmış ve derlenmiş bilgileri Firebase hizmetine otomatik olarak sağlamayı kabul ediyorsunuz:

Uygulama performansını geliştirmemizi sağlamak için aşağıdaki verileri Crashlytics servisine otomatik olarak göndermeyi kabul edersiniz:

Veriler; AppsFlyer, Google Analytics, Firebase ve Crashlytics hizmetlerine şifreli bir kanal üzerinden gönderilir.

Bilgilere erişim ve bilgilerin korunması, AppsFlyer, Facebook, Google Analytics, Firebase ve Crashlytics hizmetlerinin ilgili kullanım koşullarıyla yönetilir.

Yazılımın temel işlevlerini sağlamak amacıyla aşağıdaki veriler otomatik ve düzenli olarak Firebase Cloud Messaging'e gönderilecektir:

Hak Sahibi, Firebase Cloud Messaging hizmetini sadece Google Inc.ın Firebase Cloud Messaging'e yönelik teknik şartları/dokümantasyonu doğrultusunda mesajların gönderilmesi için kullanır.

Yazılımı kullanımınız sırasında Üçüncü Tarafların Bilgi Sistemlerini kullanmanızın yasallığını doğrulamak amacıyla, aşağıda listelenen bilgilerin otomatik olarak AnchorFree Inc'ye sağlanmasını kabul ediyorsunuz:

My Kaspersky’de iki adımlı doğrulamayı desteklemek için, cihazınıza SMS mesajıyla gönderilen bir güvenlik kodunu girmeniz gerekir.

My Kaspersky hesabınızın güvenliğini sağlamak için, CAPTCHA karakterlerini girmeniz gerekir.

Sayfanın başına git