Instalowanie i dezinstalowanie aplikacji

Kaspersky VPN może zostać zainstalowany z poziomu sklepu App Store.

W celu zainstalowania aplikacji:

  1. Otwórz aplikację App Store.
  2. Odszukaj Kaspersky VPN i zainstaluj aplikację.

    Aplikacja App Store może wyświetlić pytanie o wprowadzenie danych uwierzytelniających Apple ID.

Uwaga: Więcej informacji dotyczących korzystania z App Store i instalowania aplikacji można znaleźć w odpowiednich podręcznikach użytkownika dla posiadanego komputera Mac.

W celu odinstalowania aplikacji:

  1. Odszukaj aplikację w Finderze.
  2. Otwórz menu skrótu i wybierz Przenieś do Kosza.

Uwaga: Więcej informacji na temat odinstalowywania aplikacji można znaleźć w odpowiednich podręcznikach użytkownika dla komputera Mac.

Zobacz również

Uruchamianie aplikacji po raz pierwszy

Nawiązywanie połączenia z My Kaspersky

Przejdź do góry