Znane problemy

Podczas korzystania z Kaspersky VPN możesz napotkać następujące znane problemy:

Podczas nawiązywania połączenia z pewnymi stronami internetowymi poprzez VPN mogą wystąpić problemy.

Niektóre strony internetowe i usługi sieciowe odrzucają dostęp, jeśli próbujesz nawiązać z nimi połączenie poprzez VPN. Strony internetowe i usługi sieciowe mogą odrzucić dostęp poprzez VPN z następujących powodów:

Przejdź do góry