O poskytování dat

Souhlasíte-li s automatickým odesíláním informací specifikovaných níže společnosti AO Kaspersky Lab prostřednictvím instalovaného softwaru (dále pouze „software“), ke kterému společnost AO Kaspersky Lab (dále pouze „Kaspersky Lab“ nebo „držitel práv“) vlastní práva, pro účely zvyšování kvality ochrany v reálném čase, zvyšování kvality fungování softwaru a včasné detekce a opravování chyb spojených s mechanismem pro instalaci, odebrání a aktualizaci softwaru, podle počtu uživatelů:

Předávané informace neobsahují žádná osobní data nebo jiné důvěrné informace o uživateli a jsou nezbytné pro funkci softwaru držitele práv, není-li výslovně uvedeno jinak.

Přijímané informace jsou chráněny držitelem práv zákonem předepsaným způsobem a jsou nezbytné pro funkci softwaru zpřístupněného pro použití podle licence.

Společnost Kaspersky Lab může získaná statistická data využívat na základě shromážděných informací k monitorování trendů v oblasti bezpečnostních hrozeb týkajících se počítačů a publikování zpráv o těchto hrozbách.

Za účelem sledování počtu uživatelů souhlasíte s automatickým poskytováním následujících informací službě Google Analytics a důvěryhodným partnerům služeb třetích stran držitele práv: název a verze instalovaného softwaru držitele práv, jedinečné ID instalace softwaru v počítači, informace o verzích operačního systému instalovaného v počítači a instalovaných balíčků aktualizace.

Data jsou předávána službě Google Analytics přes bezpečné připojení.

Přístup k informacím a jejich ochrana se řídí příslušnými podmínkami používání služby Google Analytics.

Poskytovatel služeb třetích stran může zpracovat určená data v zemích, ve kterých je úroveň zabezpečení dat nižší než úroveň zabezpečení v zemi vašeho pobytu anebo zemi, ve které je software používán. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, pak software nepoužívejte.

Horní okraj stránky