Πληροφορίες για την παροχή δεδομένων

Συμφωνείτε να υποβάλετε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες στην AO Kaspersky Lab μέσω του εγκατεστημένου λογισμικού (εφεξής «το Λογισμικό»), του οποίου τα δικαιώματα ανήκουν στην AO Kaspersky Lab (εφεξής «Kaspersky Lab» ή «ο Δικαιούχος»), για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας της προστασίας πραγματικού χρόνου, για βελτίωση της λειτουργίας του λογισμικού και έγκαιρο εντοπισμό και διόρθωση των σφαλμάτων που σχετίζονται με τον μηχανισμό για την εγκατάσταση, κατάργηση και ενημέρωση του λογισμικού και για καταμέτρηση του αριθμού των χρηστών:

Οι πληροφορίες που μεταδίδονται δεν περιέχουν κανένα προσωπικό δεδομένο ή άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες του Χρήστη και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λογισμικού του Δικαιούχου, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται προστατεύονται από τον Δικαιούχο κατά τον τρόπο που προβλέπεται από τη νομοθεσία και είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του Λογισμικού που τίθεται σε διαθεσιμότητα για χρήση υπό τους όρους της άδειας χρήσης.

Η Kaspersky Lab μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στατιστικά δεδομένα που αποκτήθηκαν με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται για να παρακολουθεί τις τάσεις απειλών ως προς την ασφάλεια του υπολογιστή και για να δημοσιεύει αναφορές σχετικά με αυτές.

Για λόγους παρακολούθησης και καταγραφής του αριθμού των χρηστών, συμφωνείτε να παρέχετε αυτόματα τις ακόλουθες πληροφορίες στην υπηρεσία Google Analytics και σε έναν έμπιστο τρίτο φορέα παροχής υπηρεσιών του Δικαιούχου: το όνομα και την έκδοση του εγκατεστημένου Λογισμικού του Δικαιούχου, το μοναδικό αναγνωριστικό (ID) εγκατάστασης Λογισμικού στον υπολογιστή και πληροφορίες σχετικά με τις εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος που είναι εγκαταστημένες στον υπολογιστή και τα εγκατεστημένα πακέτα ενημέρωσης.

Τα δεδομένα μεταδίδονται στην υπηρεσία Google Analytics μέσω ασφαλούς σύνδεσης.

Η πρόσβαση στις πληροφορίες αλλά και η προστασία των πληροφοριών ρυθμίζεται από τους σχετικούς όρους χρήσης της υπηρεσίας Google Analytics.

Ένας τρίτος φορέας παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να επεξεργαστεί τα καθορισμένα δεδομένα σε χώρες όπου το επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων είναι χαμηλότερο από το επίπεδο ασφάλειας της δικής σας χώρας διαμονής και / ή της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται το Λογισμικό. Εάν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, μην χρησιμοποιήσετε το παρόν λογισμικό.

Κορυφή σελίδας