Om innlevering av data

Du samtykker i å sende inn følgende informasjon automatisk via den installerte programvaren (heretter kalt "programvaren"), og at rettighetene til denne informasjonen tilhører AO Kaspersky Lab (heretter kalt "Kaspersky Lab" eller "rettighetshaveren") for å forbedre sanntidsbeskyttelsens kvalitet, forbedre programvarens funksjon og tidsriktig påvisning og korreksjon av feil forbundet med mekanismene for installasjon, fjerning og oppdatering av programvaren og holde oversikt over antall brukere:

Informasjonen som sendes inneholder ingen personlige data eller annen konfidensiell informasjon om brukeren, og er nødvendig for driften av rettighetshaverens programvare, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Informasjonen som mottas beskyttes av rettighetshaveren på måten som kreves av gjeldende lover, og er nødvendig for driften av programvaren som gjøres tilgjengelig for bruk under lisensen.

Kaspersky Lab kan bruke statistikk innhentet basert på informasjonen som samles inn til å overvåke trender innen datasikkerhetstrusler, og til å publisere rapporter om slike trender.

For å holde oversikt over antall brukere, godtar du å automatisk oppgi følgende informasjon til tjenesten Google Analytics og en betrodd tredjeparts tjenestetilbyder for rettighetshaverens: navnet og versionen til rettighetshaverens installerte programvare, den unike ID-en til programvarens installasjon på datamaskinen og informasjon om versjonene til operativsystemet installert på datamaskinen samt de installerte oppdateringspakkene.

Data sendes til over en sikker tilkobling til tjenesten Google Analytics.

Tilgang til og beskyttelse av informasjon reguleres av de relevante vilkårene for bruk av tjenesten Google Analytics.

En tredjeparts tjenestetilbyder kan behandle de spesifiserte dataene i land der sikkerhetsnivået er lavere enn sikkerhetsnivået i landet du bor i og/eller landet der programvaren brukes. Ikke bruk dette programmet hvis du ikke godtar vilkårene.

Toppen av siden