О прикупљању података

Слажете се да аутоматски шаљете доленаведене информације у AO Kaspersky Lab путем инсталираног софтвера (у даљем тексту „Софтвер“), права се дају AO Kaspersky Lab (у даљем тексту „Kaspersky Lab“ или „Носилац права“), ради унапређења квалитета заштите у реалном времену, побољшања квалитета рада софтвера и благовременог откривања и исправљања грешака које се тичу механизама инсталације, уклањања и ажурирања софтвера, као и за пребројавање корисника:

Информације које се преносе не садрже ниједан лични податак или друге тајне податке о Кориснику, али је потребно за рад Софтвера Носиоца права, осим уколико није изричито другачије назначено.

Добијене информације Носилац права штити на начин прописан законом и неопходне су за функционисање Софтвера да их користи под лиценцом.

Kaspersky Lab може да употреби стечене статистичке податке на основу прикупљених информација ради праћења трендова безбедносних претњи по рачунаре и објаве извештаја о тим претњама.

Како би се пратио број корисника, слажете се да аутоматски прослеђујете следеће информације Google Analytics услузи и добављачима који су поверени од стране Носиоца права: име и верзију инсталираног софтвера Носиоца права, јединствени идентификациони број инсталације софтвера на рачунару, као и информације у вези са верзијама инсталираног оперативног система и инсталираним пакетима ажурирања.

Подаци који се шаљу Google Analytics услузи, шаљу се путем безбедне везе.

Заштита и приступ информацијама је регулисана одговарајућим одредбама Google Analytics услуге.

Други пружаоци услуга могу обрађивати наведене податке у државама где је ниво заштите података нижи од нивоа ваше државе где живите и/или где се софтвер користи. Уколико не прихватате ове одредбе, немојте користити овај софтвер.

Врх стране