Poskytování údajů

Tato část popisuje, které konkrétní údaje poskytujete společnosti Kaspersky při používání aplikace ve verzi 3.0. Podčást Ukládání dat do zprávy o provozu aplikace obsahuje informace o datech, která jsou ukládána do počítače a nejsou odesílána společnosti Kaspersky Lab.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se dozvíte další informace o údajích pro předchozí verze aplikace:

Poskytování údajů pro verzi 2.0

Poskytování údajů pro verzi 1.0

V této části nápovědy:

Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem

Poskytování údajů ve službě Kaspersky Security Network

Poskytování údajů při běhu aplikace

O používání aplikace v Evropské unii

Horní okraj stránky