Poskytování informací

Tato část popisuje, které konkrétní údaje poskytujete společnosti Kaspersky při používání aplikace ve verzi 4.0. Podčást Ukládání dat do zprávy o provozu aplikace obsahuje informace o datech, která jsou ukládána do počítače a nejsou odesílána společnosti Kaspersky.

Kliknutím na níže uvedené odkazy se dozvíte další informace o údajích pro předchozí verze aplikace:

Poskytování údajů pro verzi 3.0

Poskytování údajů pro verzi 2.0

Poskytování údajů pro verzi 1.0

V této části nápovědy:

Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem mimo území Evropské unie

Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem na území Evropské unie

Poskytování údajů ve službě Kaspersky Security Network

Ukládání dat do zprávy o provozu aplikace

O používání aplikace v Evropské unii

Horní okraj stránky