Παροχή πληροφοριών

Αυτή η ενότητα περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα δεδομένα που παρέχετε στην Kaspersky κατά τη χρήση της έκδοσης 4.0 της εφαρμογής. Η υποενότητα Αποθήκευση δεδομένων στην αναφορά λειτουργίας της εφαρμογής περιέχει δεδομένα που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας και δεν αποστέλλονται στην Kaspersky.

Κάντε κλικ στις παρακάτω συνδέσεις για να διαβάσετε σχετικά με τα δεδομένα για τις προηγούμενες εκδόσεις της εφαρμογής:

Παροχή δεδομένων για την έκδοση 3.0

Παροχή δεδομένων για την έκδοση 2.0

Παροχή δεδομένων για την έκδοση 1.0

Σε αυτήν την ενότητα της Βοήθειας

Παροχή δεδομένων υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη εκτός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παροχή δεδομένων υπό τους όρους της Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη εντός της επικράτειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παροχή δεδομένων στο Kaspersky Security Network

Αποθήκευση δεδομένων στην αναφορά λειτουργίας της εφαρμογής

Σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κορυφή σελίδας