Zašto je potreban Kaspersky VPN Secure Connection

Javne Wi-Fi mreže mogu biti loše zaštićene, na primer, ukoliko Wi-Fi mreža koristi nebezbedan protokol šifrovanja ili jednostavnu lozinku. Kada kupujete na Internetu putem nebezbednih Wi-Fi mreža, vaše lozinke i drugi poverljivi podaci mogu biti preneti u nešifrovanom tekstualnom obliku. Hakeri mogu presresti vaše poverljive podatke, kao što su broj vaše platne kartice i da dobiju pristup nad vašim novcem.

Kada se povežete na Wi-Fi mrežu, Kaspersky VPN Secure Connection proverava bezbednost mreže. Ukoliko je Wi-Fi mreža nebezbedna, Kaspersky VPN Secure Connection vas pita da li želite da uspostavite bezbednu vezu putem posebno napravljenog servera smeštenog u regiji koju izaberete. Kada se bezbedna veza omogući, podaci sa Web lokacije prvo bivaju primljeni na taj server. Tek nakon toga Kaspersky VPN Secure Connection šalje podatke sa vašeg uređaja putem šifrovane bezbedne veze.

Kaspersky VPN Secure Connection pruža sledeće prednosti:

Kaspersky VPN Secure Connection može se koristiti i za druge tipove mrežnih veza kao što su lokalna Internet veza ili veza putem USB modema.

Kaspersky VPN Secure Connection podrazumevano vas ne pita da se povežete putem bezbedne veze ukoliko se koristi HTTPS protokol na Web lokaciji.

Promenom virtuelne regije putem koje se povezujete kada posećujete Web lokacije banaka, Internet prodavnice, društvene mreže, ćaskanja i Web lokacije e-pošte, može za rezultat imati pokretanje sistema za zaštitu od prevara. Sistemima za zaštitu od prevara namena je da analiziraju finansijske transakcije putem Interneta i utvrde da li u njima postoje tragovi prevara.

Upotreba Kaspersky VPN Secure Connection je regulisana domaćim zakonodavstvom. Aplikaciju možete koristiti isključivo u skladu sa njenom namenom bez kršenja domaćih zakona.

Vrh strane